Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?

Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?

Die Glockengießerei Perner: Ein kleines Familienunternehmen eroberte die Welt. Doch steht die jahrhundertelange Familientradition nun plötzlich vor dem Aus? / Zvonárna Perner: Malý rodinný podnik dobývá svět. Nebo nastává konec rodinné tradice?

Téma: Pronásledování, Vysídlení, Útěk, Zkušenost na hranicích

Region: Německo, Švýcarsko, Česká republika

Quelle Titelbild / Zdroj titulní fotografie: Stadtarchiv Passau.