Unsere Zeitzeugen II / Naši pamětníci II

Die Grüne Grenze? Zelená hranice?
Unsere Zeitzeugen II / Naši pamětníci II

Jan Riederer se narodil v roce 1949 a celý svůj život prožil v pohraničí, největší část pak v Peci pod Čerchovem. Během své povinné vojenské služby strávil dvacet šest měsíců počínaje červencem 1968 v Nemanicích u roty pohraniční stráže.

V Peci pod Čerchovem se zasloužil o založení dřevorubeckého muzea, skrze které ukazuje další stranu regionální historie.

Jan Riederer

Jan Riederer
Jan Riederer v Grafenriedu - Jan Riederer in Grafenried

Jan Riederer wurde 1949 geboren und lebt zeit seines Lebens im Grenzgebiet, den größten Teil in Pec pod Čerchovem (Hochofen). Während seines Wehrdienstes war er seit Juli 1968 26 Monate lang bei der Grenzwachekompanie in Nemanice (Wassersuppen) stationiert.

In Pec pod Čerchovem hat er ein Holzfällermuseum gegründet, in dem er regionalgeschichtliche Themen präsentiert.