Triftsperre - Heute / Dnes

Arbeit und Freizeit - Die Triftsperre im Wandel der Zeit
Triftsperre - Heute / Dnes

Titelbild: © Martina Liebl

“Mei, is des schee da” - viele Passauer zieht es in ihrer Freizeit raus zu der Triftsperre. An diesem Ort, kurz vor den Ilzschleifen gelegen, genießen Stadtmenschen und Touristen die Natur. Bei rauschendem Wasser, frischer Luft und einem grünem Ambiente lässt sich das Leben genießen.

 

"Člověče, tady je krásně‘‘ – mnoho pasovských obyvatel se ve volných chvílích vydá k Triftsperre. Kousek před ohybem řeky Ilz si lidé z města a turisté užívají přírodu. U bublající vody na čerstvém vzduchu si člověk může užívat života.

Doch die Ilzschleifen waren nicht immer ein Ort zur Erholung. Früher wurde hier hart gearbeitet.

A přece nebyly zákruty řeky vždy místem odpočinku, Dříve se zde tvrdě pracovalo. 

Triftsperre: Damals und Heute

Triftsperre: Tenkrát a dnes

Historisches Bildmaterial in beiden Videos: Stadtarchiv Passau

Historický obrázový materiál v obou videích: Městský archiv Pasov