Vom Wasser mitgerissen, vom Holz erschlagen - Die Gefahren der Trift
Auf Holz geklopft - Holzarbeit früher und heute

Klepání na dřevo - práce v lese včera a dnes

Anstatt Sicherheitsschuhe mit Stahlkappen hatten sie Holzschuhe oder Lederstiefel. Einen Sicherheitshelm, der sie vor fallenden Bäumen oder Holzstücken schützte, gab es nicht.

Die Sicherheitsmaßnahmen der Holzarbeiter waren nur sehr begrenzt, was diesen Beruf so gefährlich machte.

Místo bezpečnostních bot s ocelovou patou nosili dřeváky nebo kožené holínky. Helma, která by je chránila před padajícími stromy nebo kusy dřeva, ještě neexistovala.

Bezpečnostní opatření bývala u dřevorubců velmi omezená, což z jejich práce dělalo velmi nebezpečnou profesi.   

Ein Holzarbeiter im Böhmerwald / Dřevorubec na Šumavě

Ein Holzarbeiter im Böhmerwald / Dřevorubec na Šumavě
Kopie einer Illustration von Adolf Liebscher in: Friedrich Bernau: Der Böhmerwald, Prag 1887, S.19 (Quelle: Stadtarchiv Passau / Böhmerwaldarchiv, Kasten Wirtschaft) / Kopie ilustrace od Adolfa Liebschera v: Friedrich Bernau: Böhmerwald, Praha 1887, S.19 (Zdroj: Městský archiv Pasov / Archiv Šumavy, Kasten Wirtschaft - kart. hospodářství)

Während heute Maschinen die Holzscheite stapeln und verladen, mussten die Holzarbeiter diese früher auf Holzschlitten schichten und in eisiger Kälte ins Tal bringen. Die Fracht war oft zentnerschwer und die Arbeiter hatten nichts als ihre Füße und Stöcke, um die Schlitten zu lenken. 

Zatímco dnes kmeny stromů do hranic vyrovnávají a přesunují stroje, museli je dříve lesní dělníci přesouvat na saních a v mrazivé zimě transportovat do údolí. Náklad byl často těžký až jeden metrák a dělníci řídili sáně pouze za pomoci holí a svých vlastních nohou.

Der Abtransport des Holzes / Transport dřeva

Der Abtransport des Holzes  / Transport dřeva
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, barg diese Art des Holztransports eine hohe Lebensgefahr. (Quelle: Böhmerwaldarchiv Passau, Kasten Bergreichenstein, C 1924.) / I když to tak na první pohled nevypadá, tento druh dopravy dřeva v sobě skýtal vysoké nebezpečí. (Zdroj: Městský archiv Pasov / Archiv Šumavy, Kasten Bergreichenstein - kart. Kašperské Hory , C 1924.)

Die beschwerliche und gefährliche Arbeit forderte allein im Königlich Bayerischen Staatsforst innerhalb von nur 20 Jahren vor 1908 das Leben von 369 Holzhauern. Obwohl die Bedingungen und Techniken fortschritten, verunglückten auch zwischen 1950 und 1960 noch 90 Holzarbeiter. 

Quelle: C. Schmöller, J. A. Volland: "Anmutiges Waldland", "Steckerleswald", Wirtschaftswald, Naturreservat - ein (mehr historischer) Streifzug durch die bayerischen Waldungen, In: Bayerns Wälder. 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Bd. 27. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2002, S. 53.

Namáhavá a nebezepečná práce si vyžádala jen před rokem 1908 v Královském bavorském lese během dvaceti let 369 životů dřevorubců. Přestože se pracovní podmínky a technické vybavení postupně zlepšovalo, zemřelo během výkonu tohoto povolání mezi léty 1950-1960 ještě dalších 90 osob.

Zdroj: C. Schmöller, J. A. Volland: "Anmutiges Waldland", "Steckerleswald", Wirtschaftswald, Naturreservat - ein (mehr historischer) Streifzug durch die bayerischen Waldungen, In: Bayerns Wälder. 250 Jahre Bayerische Staatsforstverwaltung. Hefte zur Bayerischen Geschichte und Kultur, Bd. 27. Haus der Bayerischen Geschichte, Augsburg 2002, S. 53.

Der Harvester / Harvestor

Der Harvester / Harvestor
Diese Holzernte-Maschine kann den Baum greifen, ihn fällen und entasten und den Stamm für den Transport bereit legen. / Tento dřevozpracující stroj dokáže strom uchopit, porazit a následně z něj odstranit větve, čímž připraví klády k transportu.

In den 1950er Jahren revolutionierte die Entwicklung der ersten Motorsägen die Arbeit im Wald und erleichterte diese für die Waldarbeiter. Die Maschinen und Werkzeuge entwickelten sich bis heute so weit, dass hochmoderne Maschinen, wie der Holzvollernter oder Harvester, mehrere Arbeitsschritte, die früher noch erschwerliche Handarbeit waren, durchführen können.

V roce 1950 přišly na trh první motorvé pily, což znamenalo revoluci v práci se dřevem Vývoj nových strojů a nářadí probíhá dodnes. Existují vysoce moderní stroje jako například Harvestory, které zvládají hned několik operací, jenž by řemeslníci pouze pomocí vlastních rukou a jednoduchých nástrojů jen stěží zvládli.