Tiere in der Trift /Zvířata při plavení

Arbeit und Freizeit - Die Triftsperre im Wandel der Zeit
Tiere in der Trift /Zvířata při plavení

Titelbild: © Marion Miedl

Gestern wie heute leben viele Tiere im Fluss Ilz, sowie in den umliegenden Auenwäldern. Sie waren früher von der Triftarbeit betroffen, heute steht das Gebiet größtenteils unter Naturschutz. Dennoch ist nicht alles im Gleichgewicht...

Stejně jako dřív i dnes žije v řece Ilz a přilehlých lesích mnoho zvířat. Ta byla v dřívějších dobách zasažena prací na plavebním kanále, dnes je však zdejší příroda z větší části chráněnou krajinnou oblastí. 

 

český překlad:

Zájem studentů univerzity v Pasově a v Českých Budějovicích obyvatele řeky Ilz velmi těší. Rak říční, pstruh potoční, ale také perlorodka říční, všichni se snaží zaujmout jejich pozornost.

Škody, které místní fauně a floře způsobily léta prací na plavebním kanále byly ve srovnání s tím, s čím se obyvatelé řeky musí potýkat dnes, velmi malé.

Největší nebezpečí pro jejich přežití představuje jemná hlína, která je naplavována z 850 m2 širokého povodí řeky Ilz a usazuje se na dně jejího koryta.

Kvůli usazování jemné hlíny mizí křemelinové a skalní dno řeky, a jikry, které na něm uchycují, se nemají jak zachytit. A také larva perlorodky říční žije v neustálém ohrožení: při každé další průtrži mračen se může udusit v návalu bahna.

O tom, že se dnes toto často stává, vypovídá fakt, že se dnes v řece Ilz nevyskytují téměř žádné mušle, které by byly mladší než 10 let – nedorůstají totoiž žádné nové. Pro přežití vodního světa je nutné přehodnocení zemědělské politiky a s ní spojených dotací.

Většina bahna je totiž naplavována z kukuřičných polí a z holých míst v lesních porostech, které vznikají těžbou dřeva těžkou dřevorubeckou technikou.

Proto prosí pstruh potoční, perlorodka říční a rak říční o Vaši pozornost a Vaši podporu.