Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?
Die frühen Anfänge / Rané začátky

Quelle Titelbild / Zdroj titulní fotografie: Bayerischer Rundfunk.

Die Entstehung des Familienunternehmens / Vznik rodinného podniku

Der Ursprung der Familie Perner liegt vermutlich in Verona bzw. Brixen (Italien) oder Bern (Schweiz), doch die Entstehung des Familienunternehmens wurde erst durch deren Umsiedlung nach Pilsen (Tschechien) vorangetrieben.

Inschriften auf einer Glocke in Mähren („David Perner goss mich 1675“) und auf einer Glocke in Luck bei Karlsbad („J. Perner anno Domini 1699“) lassen auf die lange Tradition der Glockengießerfamilie schließen. Spätestens im Jahre 1701/2, als Johannes (Jan) Perner in Pilsen das Bürgerrecht erhielt, begann die Familie mit dem Aufbau des eigenen Glockengießerbetriebs. Die älteste, noch erhaltene Glocke, die die Familie Perner 1718 unter eigenem Namen in ihrer damaligen Gießerei anfertigte, ist eine der Glocken in der Basilika zu Waldsassen. Gemeinsam mit fünf anderen Glocken erklingt sie dort noch heute. 

...........................

Přestože kořeny rodiny Pernerů sahají pravděpodobně až do Verony nebo Brixenu (Itálie), případně Bernu (Švýcarsko), vznikl rodinný podnik až po jejich přesídlení do Plzně (ČR).

Nápisy na zvonu z Moravy ("David Perner mě odlil 1675") a na zvonu v Lukách u Karlových Varů ("J.Perner anno Domini 1699") dokládají dlouhou tradici zvonařské rodiny. Nejpozději v roce 1701/2, kdy získal Jan Perner v Plzni měšťanské právo, začali Pernerové budovat rodinný podnik. Nejstarší, dnes dochovaný, zvon, odlila rodina Pernerů v roce 1718 pod svým jménem. Jedná se o jeden ze zvonů v bazilice v německém Waldsassenu. Společně s dalšími pěti zvony vyzvání ve Waldsassenu ještě dnes.

Das Perner-Haus in Pilsen / Pernerův dům v Plzni - Pražská 88/12

Das Perner-Haus in Pilsen / Pernerův dům v Plzni - Pražská 88/12
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts kam es unter der Glockengießerfamilie Perner zu einem vollständigen Barockumbau des ursprünglich mittelalterlichen Gebäudes. / V první polovině 18. století došlo za rodiny Pernerů k přestavbě původně středověkého domu do barokního stylu.