Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?
Die Gebrüder Perner / Bratři Pernerovi

Quelle Titelbild / Zdroj titulní fotografie: Stadtarchiv Passau.

Die Glockengießerfamilie in Budweis und Eichstätt / Zvonařská rodina v Českých Budějovicích a Eichstättu

Unter den Söhnen Jan Josef Perners, dem Sohn des eigentlichen Firmengründers, kam es im Laufe des 18. Jahrhunderts zu einer Spaltung des Familienbetriebs. Während ein Sohn der Familie Perner in Pilsen blieb und dort die Gießerei weiterführte, zog es Matthias Perner ins Ausland. In Eichstätt in Bayern arbeitete er in der dortigen Kanonen- und Stuckgießerei. 1904 starb jedoch sowohl die Pilsener, als auch die Eichstätter Linie mangels Nachkommen aus.

Josef Perner, ein weiterer Sohn Jan Josef Perners, ging jedoch nach Budweis und übernahm dort Mitte des 18. Jahrhunderts (1760) die Werkstatt von dem Glockengießer Antonín Pögl. Er goss nicht nur Glocken, sondern fertigte auch Rohre, Pumpen und Musikinstrumente, wie beispielsweise Zymbalen, an. Die, in Budweis ansässige Glockengießerei der Familie Perner wurde über Generationen hinweg fortgeführt und sicherte somit die Fortdauer des Familienunternehmens.

Von Budweis aus wurden zahlreiche Glocken für berühmte Kirchen gegossen. Die Teynkirche in Prag und der Dom in Pilsen selbst sind nur zwei Beispiele aus vielen. Bereits gegen Ende des 19. Jahrhundert wurden Glocken der Familie Perner von Budweis bis nach Westafrika geliefert.

...........................

Za synů Jana Josefa Pernera, syna zakladatele zvonárny, došlo během 18. století k rozdělení rodinného podniku. Zatímco jeden ze synů zůstal v Plzni a vedl dále tamní zvonárnu, táhlo to Matthiase Pernera do zahraničí, kde začal pracovat v bavorském Eichstättu v místní slévárně, která odlévala kanony a štuk. V roce 1904 však obě rodinné větve, jak v Plzni, tak v Eichstättu, vymřely díky nedostatku potomstva.

Josef Perner, další ze synů Jana Josefa Pernera, odešel do Českých Budějovic a převzal zde v polovině 18. století (1760) dílnu po zvonaři Antonínu Pöglovi. Zde neodléval pouze zvony, ale také roury, pumpy a hudební nástroje jako například cimbály. Zvonárna rodiny Pernerů se v Českých Budějovicích udržela po generace a zajistila tak existenci rodinného podniku.

Byly zde odlity mnohé zvony pro známé kostely po celém světě. Týnský chrám v Praze a katedrála v Plzni představují pouze dva příklady z mnoha. Již koncem 19. století byly zvony rodiny Pernerů vyváženy z Českých Budějovic až do západní Afriky.

Glocken der Glockengießerfamilie Perner. / Zvony rodiny Pernerů.

Glocken der Glockengießerfamilie Perner. / Zvony rodiny Pernerů.
Von Budweis aus wurden zahlreiche Glocken für berühmte Kirchen in der ganzen Welt gegossen. / V Českých Budějovicích byly odlity mnohé zvony.

Quelle / Zdroj: Stadtarchiv Passau.

Anfang des 20. Jahrhunderts florierte der Familienbetrieb in Budweis, sodass die Perners ihre kleine Werkstatt im Hinterhof ihres Hauses im Stadtzentrum durch eine größere Villa mit angeschlossener Glockengießerei in der Budweiser Vorstadt erweiterten.

1928 übernahm schließlich Rudolf Perner II., der Großvater des heutigen Firmenbesitzers, den Betrieb von seinem Vater Rudolf Perner I.

...........................

Začátkem 20. století rodinný podnik v Budějovicích dále vzkvétal, proto se rodina Pernerů rozhodla rozšířit současnou malou dílnu ve dvoře svého domu v centru města o větší vilu s přilehlou zvonárnou na budějovickém předměstí.

V roce 1928 převzal od svého otce Rudolfa Pernera I. vedení rodinného podniku Rudolf Perner II., děda dnešního majitele.

 

Das Perner-Haus im Stadtzentrum von Budweis. / Pernerův dům v centru Českých Budějovic.

Das Perner-Haus im Stadtzentrum von Budweis. / Pernerův dům v centru Českých Budějovic.
Heute befindet sich im Untergeschoss eine Metzgerei und lediglich die Glocke im Dachgiebel lässt noch auf die ursprüngliche Verwendung des Hauses als Glockengießerwerkstatt schließen. / Dnes se v přízemí domu nachází řeznictví a původní zvonařskou dílnu připomíná pouze zvon v domovním štítu.

Quelle / Zdroj: Denise Stegmüller.

Die Glockengießerei in der Budweiser Vorstadt. / Vila s přilehlou zvonárnou na budějovickém předměstí.

Die Glockengießerei in der Budweiser Vorstadt. / Vila s přilehlou zvonárnou na budějovickém předměstí.
Heute befindet sich in der ehemaligen Glockengießerei ein Hotel mit Restaurant und ein Sportzentrum. / Dnes se nachází v původní budově zvonárny hotel s restaurací a sportcentrem.

Quelle / Zdroj: Denise Stegmüller.