Auf den Spuren der Gießerei / Po stopách zvonárny

Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?
Auf den Spuren der Gießerei / Po stopách zvonárny

Quelle Titelbild / Zdroj titulní fotografie: Denise Stegmüller.

Eine Schülerbegegnung / Setkání s žáky a žákyněmi

Im Rahmen des Projektes „Grenze – Geschichte – Begegnung“, einem Teilprojekt des grenzüberschreitenden Forschungsprojektes „Begegnungsraum Geschichte“ begleiteten wir, Sára Špeciánová und Denise Stegmüller, als Studierende der Universität Passau am 24. Mai 2017 eine deutsch-tschechische Schülerbegegnung auf ihrem Ausflug nach Budweis.

Die Schüler und Schülerinnen der Gymnasien aus Grafenau und Budweis befassten sich, während einer Stadtralley durch das Zentrum von Budweis, unter anderem mit der Geschichte der Familie Perner, dem Aufbau ihres Familienbetriebs in Budweis und der anschließenden Vertreibung der Familie aus der Tschechoslowakei.

............................

V rámci projektu „Hranice – Historie – Setkávání“, který je součástí přeshraničního výzkumného projektu „Historie jako prostor k setkávání“, jsme se, Sára Špeciánová a Denise Stegmüller, zúčastnily jako studentky pasovské univerzity 24. května 2017 česko-německého setkání žáků v Českých Budějovicích.

Žáci a žákyně gymnázií z Grafenau a Českých Budějovic se zabývali v rámci městské rallye v centru města také historií rodiny Pernerů, vybudováním jejich rodinného podniku a následným vysídlením rodiny z Československa.

Die Glocke des ehemaligen Perner-Hauses in Budweis. / Zvon na bývalém Pernerově domě v Českých Budějovicích.

Die Glocke des ehemaligen Perner-Hauses in Budweis. / Zvon na bývalém Pernerově domě v Českých Budějovicích.
Lediglich diese kleine Bronzeglocke im Dachgiebel des Perner-Hauses erinnert an die ursprüngliche Verwendung des Gebäudes als Glockengießerei. / Pouze tento malý bronzový zvon v domovním štítu Pernerova domu připomíná zvonárnu, která se původně v tomto domě nacházela.

Quelle / Zdroj: Denise Stegmüller.

Quelle / Zdroj: Schüler und Schülerinnen der Gymnasien aus Grafenau und Budweis. / Žáci a žákyně gymnázií v Grafenau a Českých Budějovicích.

Obwohl die heutige Nutzung des ehemaligen Wohnhauses der Familie Perner nur bedingt auf die damalige Nutzung des Hauses bzw. des Hinterhofes schließen lässt, waren, entgegen unseren Erwartungen, der Familienname der Passauer Glockengießer und auch die ehemalige Glockengießerei den Schülern nicht gänzlich unbekannt.

...........................

Přestože dnešní podoba bývalého Pernerova domu pouze velmi omezeně připomíná původní využití domu jako zvonárny, oproti našemu očekávání žáci
a žákyně jméno zvonařské rodiny a jejich bývalou zvonárnu znali.

 

Gebäuderätsel / Hádanka budovy

Quelle / Zdroj: Lars Martens, Denise Stegmüller und Sára Špeciánová.

Insbesondere das Sportzentrum, das seit 1998 in einem, an die ehemalige Glockengießerei angeschlossenen, Neubau betrieben wird, ist den Jugendlichen ein Begriff.

Außerdem befindet sich seit 2005, nachdem das Gebäude in den 90er-Jahren wieder in Privatbesitz gelangt ist, ein Hotel mit Restaurant in den ehemaligen Räumen der Glockengießerei. Allerdings erinnern lediglich die hohen Decken der Innenräume im Erdgeschoss, sowie der Name des Hotels („Zvonárna) noch an die ehemalige Nutzungsweise des Gebäudes.

...........................

Známé je mezi mladými především sportcentrum, které se nachází od roku 1998 v novostavbě vedle bývalé budovy zvonárny.

Mimo to se od roku 2005, poté co budova přešla v 90. letech zpět do soukromého vlastnictví, nachází v původních prostorech zvonárny hotel s restaurací. Vysoké stropy místností v přízemí, stejně jako jméno hotelu „Zvonárna“ stále připomínají původní využití budovy.

Das Logo des Sportzentrums. / Logo sportcentra.

Das Logo des Sportzentrums. / Logo sportcentra.
Seit 1998 befindet sich in einem Neubau auf dem Gelände der ehemaligen Glockengießerei ein Sportzentrum. / Od roku 1998 se na pozemku bývalé zvonárny nachází novostavba sportcentra.

Quelle / Zdroj: Denise Stegmüller.

Quelle / Zdroj: Sára Špeciánová.