Hat das letzte Stündlein geschlagen?/ Odbila poslední hodina?
Die Glockengießerei heute / Zvonárna dnes

Quelle Titelbild: / Zdroj titulní fotografie: Bayerischer Rundfunk.

Fest gemauert in der Erden 
Steht die Form, aus Lehm gebrannt. 
Heute muß die Glocke werden. 
Frisch Gesellen, seid zur Hand. 
Von der Stirne heiß 
Rinnen muß der Schweiß, 
Soll das Werk den Meister loben, 
Doch der Segen kommt von oben.

Zum Werke, das wir ernst bereiten, 
Geziemt sich wohl ein ernstes Wort; 
Wenn gute Reden sie begleiten, 
Dann fließt die Arbeit munter fort. 

...........................

Pevně zazděna je v půdu
forma z hlíny pálená.
Hoši, zvon dnes líti budu –
zčerstva, k dílu ramena!
Z čela musí pot
stékat o překot,
mistru-li má vzejít sláva;
leč jen Nebe – požehnává.
Vždy k dílu, jež se vážně chystá,
řeč vážná sluší, přátelé!
Nuž přejte dobrým slovům místa
a práce půjde vesele.

Quelle / Zdroj: Friedrich Schillers „Das Lied von der Glocke“ (Verse 1-12). / Friedrich Schiller „Píseň o zvonu“ (verše 1-12).

Schwierigkeiten und Probleme / Obtíže a problémy

Die Glocken der Familie Perner schmücken heute (Kirch-)Türme in zahlreichen Städten auf der ganzen Welt, so auch beispielsweise in Shanghai oder Bethlehem.

Mit Beginn der Jahrtausendwende gingen die Aufträge jedoch nach und nach zurück. Der Bedarf der Nachkriegszeit war längst gedeckt, sodass sich Rudolf Perner 2013 schließlich schweren Herzens dazu durchrang, den Glockenguss im traditionellen Lehmgussverfahren in seinem Betrieb einzustellen. Die Glockengießerei Perner GbmH sollte sich stattdessen vermehrt der Wartung und dem Service widmen.

...........................

Zvony rodiny Pernerů dnes zdobí (kostelní) věže v nejrůznějších městech na celém světě, a to na příklad i v Šanghaji nebo v Betlémě.

S novým tisíciletím však zakázek postupně ubývalo. Potřeba nových zvonů po druhé světové válce byla pokryta, takže se Rudolf Perner v roce 2013 s těžkým srdcem rozhodl zastavit provoz tradičního odlévání zvonů ve své zvonárně. Zvonárna se však měla nadále věnovat údržbě a servisu zvonů.

Letztes Stündlein / Poslední hodina

Quelle / Zdroj: Lars Martens

Quelle / Zdroj: Lars Martens (BR).

2017 erreichte Passau und ganz Bayern die frohe Botschaft: Drei Jahre nach der offiziellen Betriebsschließung wurden erstmals wieder in geringem Ausmaß Glocken in der Glockengießerei Perner gegossen.

Die mehr als vierhundertjährige Tradition der Glockengießerfamilie Perner lebt folglich also fort und trotzt selbst widrigen Bedingungen. 

...........................

V roce 2017 zasáhla Pasov a celé Bavorsko radostná zpráva: Tři roky po oficiálním ukončení provozu ve zvonárně Perner byl opět pozvolna obnoven provoz a odlity první zvony.

Více jak čtyři sta let dlouhá tradice zvonárny Perner tak může žít dál, a to i přes nepříznivé podmínky.