Mein Haus im Wandel der Zeit / Můj domov v proměnách času

Sprechende Ruinen / Ruiny, které promlouvají
Mein Haus im Wandel der Zeit / Můj domov v proměnách času

Quelle Titelbild: Privatarchiv Zdeněk Procházka

Lange Zeit war ich in der Kirche St. Georg in Grafenried zuhause.

Doch es sollten zunächst Jahrzehnte verstreichen, bis mein Zuhause die Gestalt annehmen sollte, die die Grundmauern von heute noch zeigen.

Zunächst hat den Dorfkern eine Kapelle belebt. Ein genaues Datum für deren Bau kann ich leider trotz der zahlreichen Dokumente nicht nennen, da ich erst später eingezogen bin. Lediglich eine Eingrenzung auf die erste Hälfte des 17. Jahrhundert ist für mich möglich. Erstmals habe ich im Jahr 1688 mitbekommen, dass Dorfbewohner Aussagen über meine Kirche schriftlich festgehalten haben.

Im Jahre 1753 war es dann für einige Zeit sehr laut und ungemütlich in der Kirche. Baumeister haben meine Kapelle zu einer richtigen Kirche erweitert, indem sie den Innenraum der Form eines Kirchenschiffes anpassten. Und endlich, im Jahr 1775, sah mein Zuhause auch aus der Ferne wie eine richtige Kirche aus. Denn die finanzielle Situation ließ es zu, einen Turm anzubauen, der Anfang des 20. Jahrhunderts zusätzlich mit einer Kirchenuhr ausgestattet wurde. 

Dorfplatz früher und heute / Náves dříve a dnes

Po dlouhou dobu byl mým domovem kostel Sv. Jiří v Lučině.

Trvalo mnoho let, než získal podobu, kterou dnes připomíná jen obvodové zdivo.

Původně zde stála jen kaple. Přesné datum stavby si už bohužel nevybavuji, přistěhovala jsem se až o něco později, asi v polovině 17. století. V roce 1688 jsem si všimla, že obyvatelé vesnice kostel poprvé zmínili písemně.

Rok 1753 byl pro mě celkem nepříjemný. Bylo tu velmi hlučno, protože právě probíhala přestavba. Má kaple byla rozšířena o chrámovou loď a získala podobu opravdového kostela. V roce 1775 byla díky dobré finanční situaci ke kostelu přistavěna věž. Na ni byly na počátku 20. století umístěny kostelní hodiny.

Bisher musste ich alleine versuchen, den alten Kirchengemäuern Leben einzuhauchen. Mit der Orgel bekam ich Unterstützung. Obwohl ihr Einbau 1791 wieder tagelang Lärm bedeutete, war ich froh, dass meiner Kirche jetzt endlich eine klangvolle Stimme gegeben wurde.

Im Jahr 1957 entschied das Ministerium, dass die Kirche wegen ihres historischen Wertes erhalten bleiben muss und wurde daraufhin zum offiziellen Kulturerbe erklärt, wie ich später von Museumsbesuchern erfahren habe. Aber der Grenzschutz ignorierte das Abrissverbot und sprengte einige Zeit später das denkmalgeschützte Kirchengebäude. Im Jahre 2011 begann man mit der Ausgrabung der übriggebliebenen Grundmauern der Kirche.

Ein Jahr später wurde erstmals wieder ein bayerisch-tschechischer Gottesdienst an jenem geschichtsträchtigen Ort gefeiert und ich war dabei! Denn ein freundlicher Zeitzeuge machte ein Foto von mir im Museum und brachte es an den Wänden der Ruinen an. Seitdem habe ich zwei Wohnungen, die tschechische Kirche St. Georg in Grafenried und das deutsche Museum in Waldmünchen.

Zwei Länder, zwei Orte. Ein Zuhause, keine Grenze.

Kirchenschiff früher und heute / Chrámová loď dříve a dnes

Dlouhou dobu jsem atmosféru v kostele povznášela sama, později mě v tom ale podpořily varhany. Jejich vestavbu roku 1791 sice provázel nadměrný hluk, ale nakonec jsem za ně byla velmi ráda. Těšila jsem se z jejich přítomnosti. Varhany chrámovou loď svými píšťalami krásně rozezněly.

V roce 1957 ministerstvo rozhodlo, že si můj kostel zaslouží, aby se na základě své historické hodnoty stal kulturní památkou. Tuto informaci jsem se dozvěděla až později od návštěvníků muzea ve Waldmünchenu, kde jsem se mezitím ocitla. Pohraniční stráž na rozhodnutí ministerstva nebrala ohled a i přes zákaz kostel sv. Jiří po druhé světové válce odstřelila. V roce 2011 byly započaty archeologické práce a postupně byly odkryty základy kostela.

O rok později byla mezi ruinami kostela sv. Jiří sloužena první česko-bavorská mše a já jsem byla u toho,  protože jeden milý pamětník zde umístil moji fotografii, kterou pořídil v muzeu. Od té doby jsem doma na dvou místech zároveň, a sice v českém kostele sv. Jiří v Lučině a v německém muzeu ve Waldmünchenu.

Dvě země, dvě místa.  A přitom jeden společný domov.