Unsere Zeitzeugen I / Naši pamětníci I

Die Grüne Grenze? Zelená hranice?
Unsere Zeitzeugen I / Naši pamětníci I

Karlheinz Schröpfer wurde am 06. Juni 1948 in Waldmünchen geboren. Seit 1966 war er im Staatsdienst tätig, davon seit 1972 als Zollbeamter in der Bundeszollverwaltung im Mittleren Dienst.

Ein Museum über die Stadtgeschichte Waldmünchens, welche von der besonderen Lage an der Landesgrenze zu Tschechien geprägt ist, war ihm aufgrund seiner jahrzehntelangen Mitgliedschaft im Verein ,,Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen e.V.‘‘ eine besondere Herzensangelegenheit. Nach jahrelangem Ringen konnte er die Gründung des Museums schließlich durchsetzen. Er war als Museumsleiter von 2001 bis 2018 tätig und engagiert sich auch jetzt noch immer tatkräftig in der Museumsarbeit.

Karlheinz Schröpfer

Karlheinz Schröpfer
Gründer des "Grenzland- und Trenckmuseums Waldmünchen" / Zakladatel Pohraničního a Trenckova muzea

Karlheinz Schröpfer se narodil 6. června 1948 ve Waldmünchenu. Od roku 1966 pracoval ve státní službě, od roku 1972 jako celník na centrální celní správě.

Městské muzeum ve Waldmünchenu, jehož sbírky jsou do značné míry ovlivněny polohou města v blízkosti hranice, je díky jeho dlouholetému členství v muzejním spolku jeho srdeční záležitostí. Založení muzea se mu podařilo prosadit až po několika letech usilovné práce.V letech 2001 až 2018 byl jeho vedoucím a na jeho chodu se aktivně podílí i dnes.

Uniform eines Zollbeamten / Celnická uniforma

Uniform eines Zollbeamten / Celnická uniforma
Karlheinz Schröpfer zeigt seine alte Uniform / Karlheinz Schröpfer prezentuje svou starou uniformu