Unsere Zeitzeugen III / Naši pamětníci III

Die Grüne Grenze? Zelená hranice?
Unsere Zeitzeugen III / Naši pamětníci III

Ebenso wie Karlheinz Schröpfer engagiert sich Peter Schwarzfischer in dem ,,Grenzland- und Trenckmuseum Waldmünchen''. Mit Stadt- und Museumsführungen bringt er interessierten Besucher/-innen die Ortsgeschichte Waldmünchens näher.

Gleichzeitig ist er als ehemaliger Grenzpolizist von 1967 bis 1989 ein äußerst wichtiger Zeitzeuge, der mit großer Leidenschaft von seinen Erfahrungen mit dem Eisernen Vorhang erzählt.

Peter Schwarzfischer

Peter Schwarzfischer
Der ehemalige Grenzpolizist vor dem Museum in Waldmünchen / Bývalý pohraničník před muzeem ve Waldmünchenu

Peter Schwarzfischer se stejně jako Karlheinz Schröpfer aktivně podílí na chodu Pohraničního a Trenckova muzea ve Waldmünchenu. Kromě prohlídek muzea dělá i prohlídky města a přibližuje tak zájemcům jeho historii.

V letech 1967 až 1989 byl zároveň zaměstnancem pohraniční policie, takže je mimořádně důležitým pamětníkem, který o svých zkušenostech s železnou oponou vypráví s velkým zanícením.

Helmut Roith

Helmut Roith
Der Hobby-Archäologe in Grafenried / Amatérský archeolog v Lučině

Helmut Roith kennt jeden Stein in Grafenried. 2003 entdeckte er zufällig bei einer Wanderung das verschwundene Dorf. Etwa acht Jahre später durfte er mit offizieller Erlaubnis mit den Ausgrabungen beginnen.

Mit seiner Arbeit möchte er die Erinnerung an den Ort Grafenried wachhalten. Dieser Kampf gegen das Vergessen, den er gemeinsam mit dem tschechischen Heimatforscher Zdeněk Procházka führt, stellt ein beeindruckendes Beispiel gelungener grenzüberschreitender Kooperation dar.

Helmut Roith zná v Lučině každý kámen. Zaniklou obec Lučina objevil náhodou v roce 2003. O osm let později mohl na základě oficiálního povolení začít s archeologickými pracemi.

Svou činností chce přispět k uchování vzpomínek na Grafenried. Jeho boj proti zapomínání, který podstupuje spolu s regionálním historikem Zdeňkem Procházkou, je působivým příkladem zdařilé přeshraniční spolupráce.