Die Farbe Grün - Zelená barva

Die Grüne Grenze? Zelená hranice?
Die Farbe Grün - Zelená barva

Die Farbe Grün weckt viele Assoziationen - grün wie die aufblühende Natur im Frühling, grün wie das Leben, grün wie die Hoffnung. Was unser Zeitzeuge Karlheinz Schröpfer mit der Farbe Grün verbindet, zeigt folgendes Video.

Zelená barva je spojena s řadou asociací – zelená jako probouzející se jarní příroda, zelená jako život, zelená jako naděje. Co si se zelenou barvou spojuje náš pamětník Karlheinz Schröpfer, ukazuje následující video.