Návrat do Jeseníku / Rückkehr nach Jeseník

Back to the roots - Cesta minulostí / Reise durch die Vergangenheit
Návrat do Jeseníku / Rückkehr nach Jeseník

Zdroj:Státní okresní archiv Jeseník // Bildquelle: Staatsbezirksarchiv

O 35 let a o dvě světové války později se Kurt Wilhelm vrací na místo, kde pracoval. Jako osmdesátiletý píše svému synovi Alfredovi, co se tam změnilo. 

35 Jahre und zwei Weltkriege später kehrt Kurt-Wilhelm an den Ort zurück, an dem er früher gearbeitet hat. Als 80-Jähriger schreibt er seinem Sohn Alfred, was sich dort verändert hat.                                                                                       

                                                                                                   Jeseník, 12.6.1948

Můj drahý Alfrede,

moje cesta do Frývaldova probíhala bez většího problému, ale už při příjezdu jsem si všiml, že se zde hodně změnilo, počínaje názvem města, které od loňského roku není již Frývadlovem, nýbrž nese jméno Jeseník. Všechno se změnilo, nic zde nepoznávám. Nejsou zde téměř žádní němečtí obyvatelé, tudíž se zde cítím cizí, což tak v minulosti nebylo.

Spoustu budov je zde prázdných, továrny postrádají dělníky, protože počet obyvatel  od odsunu klesl více než o polovinu. Nejvíc se mne ale dotklo, že když jsem šel navštívit Bergvilu, zjistil jsem, že už neslouží jako sídlo rodiny Regenhartů, ale jako jesle. Zaslechl jsem, že Erwin Regenhart, syn pánů z Bergvily a dědic textilní společnosti, byl kvůli svému německo-rakouskému původu v roce 1945 převezen do internačního tábora Javorník a poté se vrátil do Vídně.

Dům skví stále stejnou krásou, ale jinak mým vzpomínkám nijak neodpovídá. Pokud by byla Tvoje matka naživu, mohla by Ti vyprávět o svém nadšení ze zdejších architektonických skvostů, ale její život předčasně skončil. Budu zde prožívat svůj zbývající čas, navzdory zdejším změnám, a doufám, že mi odpustíš mé rozhodnutí vydat se sem na mou poslední cestu.

S láskou

Tvůj milující otec Kurt Wilhelm

                                                                                                     Jeseník, 12.6.1948

Mein lieber Alfred,

meine Reise nach Freiwaldau ist gut verlaufen, doch bereits bei meiner Ankunft habe ich festgestellt, dass sich einiges verändert hat. Angefangen beim Namen der Stadt, welcher seit letztem Jahr nicht mehr Freiwaldau sondern Jeseník ist. Alles hat sich verändert, ich erkenne fast nichts wieder. Es sind fast keine deutschen Einwohner mehr da, sodass ich mich hier fremd fühle, was früher nicht der Fall war. Allgemein stehen hier zahlreiche Gebäude leer und in den Fabriken fehlen die Arbeiter, da die Einwohnerzahl seit meiner Abreise bestimmt um mehr als die Hälfte geschrumpft ist.

Der größte Schreck ereilte mich, als ich die alte Bergvilla besuchen ging, wo ich feststellte, dass sie nicht länger als Wohnsitz der Familie Regenhart sondern als Kinderkrippe fungiert. Ich hörte, dass Erwin Regenhart, der Sohn der Herrschaften der Bergvilla und Erbe des Textilunternehmens, 1945 wegen seiner deutsch-österreichischen Abstammung ins Internierungslager Javornik gebracht wurde. Danach ging er zurück nach Wien.

Das Haus besitzt immer noch dieselbe Schönheit wie vor 35 Jahren, doch ansonsten hat es nichts mit meiner Erinnerung gemein. Wenn deine Mutter noch leben würde, könnte sie dir von meinen Schwärmereien über die architektonischen Juwelen dieser Gegend erzählen, doch leider wurde ihr kein längeres Leben gewährt.

Ich werde meine Zeit hier trotz der veränderten Umstände genießen und hoffe, Du hast mir verziehen, dass ich mich dazu entschieden habe, hier meine letzte Reise anzutreten.

Mit den herzlichsten Grüßen

Dein Dich liebender Vater Kurt-Wilhelm

Kurt Wilhelm po dlouhém hledání našel několik starých fotografií rodiny Regenhart a různých vil.

Kurt-Wilhelm hat nach langer Suche ein paar alte Fotos der Familie Regenhart und verschiedener Villen gefunden.