Smrt a nevyřešená záhada/Tod und das ungelöste Geheimnis

Tajemství lázní Gräfenberg/Die Geheimnisse des Kurortes Gräfenberg
Smrt a nevyřešená záhada/Tod und das ungelöste Geheimnis

Zdroj: Státní okresni archiv Jeseník/Bildquelle: Staatsbezirksarchiv Jeseník

 

                                                                                                                12.12.1851

Je tomu deset let, co jsem poprvé navštívil Grafenberk, a právě jsem se dozvěděl, že pan Vincenz Priessnitz zemřel. Velice mě to zarmoutilo, protože tento člověk dokázal velké věci a pomohl mnoha lidem. Víc o jeho smrti zatím nevím, jen že lázně nyní přešly do správy Vincenzova zetě Jana Rippera.

  Během smutného vzpomínání jsem si vybavil jednu podivnost, na kterou mě upozornil jeden můj lázeňský společník. Jedná se o vyobrazení Vincenze Priessnitze s malou náušnicí v levém uchu. To mě zaujalo, protože jsem si toho na něm za svého pobytu nevšiml. Takže mám teorii, že buď byl pan Priessnitz velmi výstřední člověk s podivným smyslem pro módu, nebo si autor této podobizny náušnici jen domyslel. Tak či tak, o tom už se můžeme pouze dohadovat a vést dlouhé rozhovory.

 Jsem rád, že jsem si v minulosti vedl tyhle zápisky do svého věrného deníku, jelikož je zajímavé se po čase ohlédnout a zamyslet se nad vývojem věcí.

                  

                                       (z fiktivního deníku, fiktivního náštěvníka Grafenburku)

A o to samé šlo i nám, když jsme se připojili k tomuto projektu. O to, podívat se na minulost a objektivně ji porovnat s přítomností. Získat informace a zajímavou cestou se s nimi podělit s co nejširší veřejností.

 

 

                                                                                                                12.12.1851

Es ist zehn Jahre her, dass ich Gräfenberg zum ersten Mal besucht habe und ich habe gerade erfahren, dass Herr Vincenz Priessnitz gestorben ist. Es hat mich sehr berührt, weil dieser Mann großartige Dinge getan hat und vielen Menschen geholfen hat. Ich weiß noch nicht mehr über seinen Tod, nur dass das Heilbad jetzt von Vincenz‘ Schwiegersohn Jan Ripper geleitet wird.

  Anlässlich dieses traurigen Ereignisses erinnerte ich mich an eine seltsame Sache, auf die mich einer meiner Kur-Begleiter aufmerksam machte. Dies ist ein Bild von Vincenz Priessnitz mit einem kleinen Ohrring im linken Ohr. Ich war fasziniert, weil ich es während meines Aufenthalts nicht bemerkt habe. Ich habe also die Theorie, dass Herr Priessnitz entweder ein sehr exzentrischer Mann mit einem seltsamen Sinn für Mode war oder der Maler dieses Porträts den Ohrring nur erfunden hat. In beiden Fällen können wir nur darüber diskutieren.

 Ich bin froh, dass ich diese Notizen in der Vergangenheit in meinem treuen Tagebuch niedergeschrieben habe, da es interessant ist, sie anzusehen und über die Entwicklung der Dinge nachzudenken.

                      (Aus einerm fiktiven Tagebuch, ein fiktiver Besucher in Gräfenberg)