Kapelle/Kaple

Einfluss auf die Erinnerung - Das Tal des Todes/Údolí smrti
Kapelle/Kaple

Kaple 'Ježíš v žaláři'

Byla postavena z kamenů ze tří zbořených strážních veží. Uvnitř jsou kamenné desky s počty zemřelých podle národnosti. Ty však neodpovídají skutečným číslům. Je zde též busta Dietricha Bonhoeffera. Proti vchodu pak najdeme skulpturu od Wilhelma Vierlinga, kterou zpracoval tak, ze německý národ působí jako obět.

Kapelle "Jesus im Kerker"

Die Kapelle "Jesus im Kerker" wurde aus den Steinen des alten Wachturms erbaut. Im Inneren sind Steintafeln angebracht, auf denen die Anzahl der in Flossenbürg Umgekommenen steht. Allerdings stimmen diese Daten nicht genau. Außerdem befindet in der Kapelle eine Büste von Dietrich Bonhoeffer. Vorne sieht man das Altarbild von Wilhelm Vierling, der die Figuren nach seinen eigenen Vorstellungen gestaltete.

Die Kapelle