Jüdisches Denkmal/Židovský památník

Einfluss auf die Erinnerung - Das Tal des Todes/Údolí smrti
Jüdisches Denkmal/Židovský památník

Jüdisches Denkmal

Im Tal des Todes, in unmittelbarer Nähe der Kapelle, steht ein Denkmal jüdischen Glaubens. Dessen Bauzeit dauerte von Januar 1947 bis Ender der 40er Jahre. Das andere Denkmal im Stil einer Synagoge wurde 1995 erbaut. Es soll an die 3000 verstorbenen Juden erinnern. Im Inneren ist eine hebräische Inschrift angebracht, welche "Gedenke" bedeutet.


Židovský památník

Hned pod kaplí se nachází pomník židovským obětem KT Flossenbürg. Jeho výroba trvala od ledna 1947 do konce 40. let. Další památkou zemřelým Židům byl pak památník ve tvaru synagogy, vybudovaný až roku 1995. Ten již působí jako patřičná upomínka na tři tisíce zemřelých Židů. Když vejdeme, proti nám se tyčí hebrejský nápis 'Pamatuj.'

Teil 2