Karel Hvížďala: eine bipolare Welt - bipolární svět

Karel Hvížďala: eine bipolare Welt - bipolární svět

Karel Hvížďala erzählt in seiner Geschichten vom Schiffchenfahren, Interviews mit Václav Havel und dem F. Peroutka-Preis. Karel Hvížďala vypráví svůj životní příběh o pouštění lodiček po řece, o rozhovorech s Václavem Havlem a o Ceně Ferdinanda Peroutky.

Theme: Cold War, War, Resistance, Migration, Integration, Border, Borderline Experiences, Freedom, Europe, Family, Biography, Art and Literature

Region: Germany, Czech Republic

Dva světy

Hvíždala otevírá svůj příběh a celkově svoje vyprávění "Dvěma světy". Působivě a přesně popisuje realitu Železné opony a tehdejší život očima dítěte. Mnohdy úsměvné zážitky jsou cítit hořkostí nespravedlnosti a naopak některé zkazky plné bezpráví působí chvílemi až komicky.

 

Karel Hvížďala eröffnet seine Geschichte mit der Beschreibung von zwei Welten. Eindrucksvoll und genau beschreibt er die Realität des Eisernen Vorhangs und das damalige Leben aus den Augen eines Kindes. Häufig werden komische Erlebnisse als bitter und unfair empfunden, während andere Geschichten, die von Unrecht handeln, in manchen Momenten fast komisch anmuten.

Zdroj obrázku: cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Hvížďala