Obdivuhodná cesta Jiřího Peheho od vpádu tanků po Sametovou revoluci

Obdivuhodná cesta Jiřího Peheho od vpádu tanků po Sametovou revoluci

Die atemberaubende Geschichte von Jiří Pehe über die wichtigste Entscheidung seines Lebens. Was gab sie ihm und was nahm sie? Dechberoucí příběh Jiřího Peheho o jednom z nejdůležitějších rozhodnutí v jeho životě. Co mu přinesla a co vzala emigrace?

Theme: Secret Service, Flight, Border, Borderline Experiences, Imprisonment, Freedom, Europe, Travel and Adventure, Biography

Region: Germany, USA, Czech Republic

Die atemberaubende und oft unglaubliche Geschichte Jiří Pehes über eine seiner wichtigsten Entscheidungen im Leben - die Auswanderung. Über das, was seiner Emigration vorausging, was sie ihm brachte, und was sie ihm nahm.

Jiří Pehe

Jiří Pehe
zdroj: http://www.novinky.cz/zena/styl/297179-kvoty-pro-zeny-ve-vedeni-firem-a-uradu-ocima-znamych-osobnosti.html

  S Jiřím Pehem jsme se setkaly v jeho pracovně v New York University of Prague, kde působí jako ředitel. I přes to, čím si v životě musel mnohdy projít, na nás působil velice příjemným a laskavým dojmem. V tomto duchu probíhal i celý náš rozhovor, kdy často jeho zážitky (a to jak pozitivní, tak i negativní) prokládal úsměvnými a až nečekanými příhodami. Vždy přitom působil zcela otevřeně a skromně.

Wir trafen Jiří Pehe in seinem Büro in der New York University of Prague, wo er als Direktor wirkt. Trotz allem, was ihm in seinem Leben widerfuhr, machte er auf uns einen sehr angenehmen und freundlichen Eindruck. In dieser Weise verlief das gesamte Gespräch, in welchem er uns seine Erlebnisse – positive wie negative – schilderte, unterbrochen nur von humorvollen und unerwarteten Vorfällen. Hierbei wirkte er die ganze Zeit offen und bescheiden.

   Jeho životní příběh nás dostává zpátky do Československa, které se tehdy utápělo v hlubokém socialismu, odkud poté emigroval a vydal se tak na dalekou pouť přes mnoho zemí celého světa. Skrze tento příspěvek bychom se tedy chtěly se čtenářem podělit o některé Peheho zážitky i myšlenky, které prožíval během jeho často nebezpečné a záludné cesty za svobodou.

Seine Lebensgeschichte führt uns zurück in die Tschechoslowakei zu Zeiten des Sozialismus, von wo er emigrierte und zu einer langen Reise durch viele Länder der ganzen Welt aufbrach.
Mit diesem Beitrag möchten wir einige Pehes Gedanken und Erfahrungen während seiner Reise mit den Lesern teilen.

Zdroj úvodní fotografie/Quelle der Fotografien: http://www.lomography.com/countries/105-italy/photos/14557020?order=popular