David gegen Goliath / David proti Goliášovi - Pavel Kohn

David gegen Goliath / David proti Goliášovi - Pavel Kohn

Der Holocaustüberlebende Pavel Kohn kehrt zurück in seine tschechische Heimat Prag. Dort übernehmen gerade die Kommunisten die Macht und wieder wird Kohn verfolgt. 1967 flieht er, trotz seiner Vergangenheit, nach München.

Theme: National Socialism, Cold War, War, Resistance, Persecution, Flight, Migration, Border, Freedom, Biography, Art and Literature

Region: Germany, Czech Republic

Kohn kam als Kind mit 12 Jahren ins Ghetto nach Theresienstadt, anschl. Auschwitz-Birkenau, dann nach Buchenwald und wurde dort mit 15 1/2 Jahren als Waise befreit.

Am 14. Oktober 1929 wird Pavel Kohn in Prag geboren. Mit 12 Jahren wird er mit seiner ganzen Familie ins Ghetto Theresienstadt verschleppt. Die Nazis deportieren ihn mit Mutter und Bruder zuerst nach Auschwitz-Birkenau, später seinen Bruder Karel und ihn ins KZ Blechhammer, wo Karel vergast wird. Pavel überlebt sogar den 14-tägigen Todesmarsch zum KZ Groß-Rosen, von wo aus er ins KZ Buchenwald gebracht wird. Nach der Befreiung 1945 durch die Amerikaner kommt er in eine Einrichtung in Štiřin, in der Nähe von Prag, in der sich Přemysl Pitter um Kinder kümmert, die das KZ überlebt haben. Später übernehmen die Kommunisten in der Tschechoslowakei die Macht. Pavel Kohn engagiert sich als Holocaustüberlebender gegen das Regime und flieht von Prag nach München. In München fängt Pavel an, bei Radio Free Europe als Redakteur im Bereich des Kultur- und Jugendprogramms zu arbeiten und will somit gegen den Kommunismus in seinem Heimatland, der Tschechoslowakei, kämpfen. Heute lebt er mit seiner zweiten Ehefrau Rut Kohn in Figling im Rottal und hat drei erwachsene Kinder: Mit seiner ersten Ehefrau seinen Sohn Karel, mit seiner Frau Rut die Kinder David und Rachel. Er hält Vorträge über seine Lebensgeschichte und bekommt dafür Auszeichnungen wie die Přemysl Pitter Medaille (2000) und den WALD Press Award (2003).

Kohn přišel jako dítě ve 12 letech do terezínského ghetta, poté do Osvětimi-Březinky, pak do Buchenwaldu, a tam byl v 15 a půl letech jako sirotek osvobozen.

Pavel Kohn se narodil 14. října 1929 v Praze. Ve svých 12 letech je s celou svou rodinou odvlečen do terezínského ghetta. Nacisté ho nejdřive společně s jeho matkou a bratrem deportují do Osvětimi, později jeho a jeho bratra do KZ Blechhammer, kde je jeho bratr zplynovan. Pavel přežívá dokonce 14-denní pochod smrti do KZ Groß-Rosen, odkud je převeden do KZ Buchenwald. Po osvobození Američany roku 1945 přichází do zařízení Štiřin blízko Prahy, ve kterém se o děti, které přežily koncentrační tábor, stará Přemysl Pitter. Později přebírají v Československu moc komunisté. Pavel Kohn jako človek, který přežil koncentrační tábor, vystupuje proti režimu a utíká z Prahy do Mnichova, kde začíná pracovat u RFE jako redaktor v oblasti kultury a programu pro mládež, čímž chce bojovat proti komunismu ve své rodné zemi. Nyní žije se svou druhou ženou Rut Kohn ve Figling im Rottal a má tři dospělé děti: se svou první ženou syna Karla, se svou druhou ženou Rut má syna Davida a dceru Rachel. Dnes přednáši o svých životních příbězích a dostává za to ocenění jako Přemysl Pitter Medaille (2000) a WALD Press Award (2003).