Vom Wasser mitgerissen, vom Holz erschlagen - Die Gefahren der Trift

Unfälle, Todesfälle und zerstörte Familien waren die dunklen Seiten der Trift- und Holzarbeit. Geschichten aus einer Zeit, in der Arbeitssicherheit noch ein Fremdwort war. (Titelbild: Jessica Hennek)

Theme: Industrial History

Region: Germany, Czech Republic

Strženi vodou, ubiti dřevem - nebezpečí plavebního kanálu.

Nehody, úmrtí a rozbité rodiny. Realita života na plavebním kanále měla i svou temnou stránku. Příběhy z dob, kdy bezpečnost práce byla ještě neznámým pojmem.

Das Wasser erinnert sich // Voda má paměť