Circles of Life

Ein Baum mit einer über tausendjährigen Geschichte hat viel erlebt. Was - das erzählt diese Grenzgeschichte. / Strom s tisíceletou historí toho zažil mnoho. Co? To Vám poví tento příběh.

Theme: Local History, Industrial History, Border, Europe, Environment

Region: Germany, Czech Republic

Bildquelle: Stadtarchiv Passau / Böhmerwaldarchiv, Kasten Wirtschaft. 

EN

This isn’t a story about a tree. This isn’t a story about a region, a border or a country. This is a story about humans. About friendship. About liberty and neighborhood. This is a story about peace. And if these are the values we as Europeans fight for and stand for together, then let it be a story about Europe.

CZ

Toto není příběh stromu. Není to ani příběh o kraji, hranici nebo zemi. Upřímně řečeno, není to v první řadě ani evropský příběh. Je to příběh o lidech. O přátelství. O spojenectví a sousedství. Je to příběh o míru. A pokud jsou toto hodnoty, za kterými si jako Evropané stojíme a za které společně bojujeme, pak je to i příběh o Evropě.

DE

Dies ist keine Geschichte über einen Baum. Dies ist keine Geschichte über eine Region, eine Grenze oder ein Land.  Dies ist eine Geschichte über Menschen. Über Freundschaft. Über Verbundenheit und Nachbarschaft. Dies ist eine Geschichte über Frieden. Und wenn das die Werte sind, für die wir Europäer gemeinsam einstehen, dann ist dies auch eine Geschichte über Europa.

Circles of Life
Characters & partners
Authors & co-authors