Josefs furchteinFLÖSSENder Job / Nebezpečná práce voraře

Josefs furchteinFLÖSSENder Job / Nebezpečná práce voraře

Josef Mirwald verbrachte sein ganzes Leben auf dem Fluss: Als Flößer auf der Wottawa. Josef Mirwald strávil celý život na řece: Jako vorař na Otavě.

Theme: Flight, Industrial History, Border, Environment

Region: Czech Republic

Über viele Jahrhunderte bildete die Arbeit im Wald und auf dem Fluss die Lebensgrundlage für hunderte von Menschen an der Wottawa. Dabei war vor allem  wichtig: Wie befördert man Holz von den Höhenlagen des Bayerischen- und des Böhmerwaldes in die Täler? Diese spannende Frage beschäftigte auch uns, weshalb wir uns auf die Spuren des Flößers Josef Mirwald begaben. In seinem Tagebuch berichtet er von seiner Arbeit als Flößer, lange bevor es in der Region Eisenbahnen gab, die in der heutigen Zeit den Holztransport erleichtern.

Mnoho let tvořila práce v lese a na řece základní zdroj obživy pro stovky lidí. Při těžbě dřeva bylo důležité vyřešit následující otázku: Jak zpracované dřevo dostat
z těžko přístupných, vysoce položených lesů Šumavy do údolí? Tato otázka zaujala také nás, proto jsme se vydali po stopách voraře Josefa Mirwalda. Ten ve svých pamětech přiblížil práci vorařů ještě před tím, než byla v šumavském regionu zavedena železnice, která transport dřeva v dnešních dobách značně ulehčuje. 

Josef Mirwald bei der Arbeit / Josef Mirwald při práci

Josef Mirwald bei der Arbeit / Josef Mirwald při práci
Flößen auf der Wottawa / Voraři na Otavě

Quelle: Stadtarchiv Passau, Böhmerwaldarchiv, Kasten Bergreichenstein.

Zdroje: Městský archív Pasov, Šumavský archiv, kart. Kašperské hory (něm. Bergreichenstein)

Mirwald, der 1901 geboren wurde, kam nach dem Zweiten Weltkrieg nach Bayern. Dort schrieb er im Jahr 1976 seine Erfahrungen als Flößer nieder und stellte sie dem Passauer Stadtarchiv zur Verfügung.

Mirwald, který narodil v roce 1901 a po druhé světové válce odešel do Bavorska. Zde v roce 1976 sepsal svoje vzpomínky na práci voraře . Ty pak odkázal Městskému archivu v Pasově.