Die Grüne Grenze? Zelená hranice?

Vom Eisernen Vorhang zur Grünen Grenze - Grenzerfahrungen und Begegnungen deutscher und tschechischer Grenzbeamter / Od železné opony k zelené hranici – Zkušenosti a setkání českých a německých pohraničníků

Theme: Cold War, Local History, Border, Borderline Experiences, Freedom

Region: Germany, Czech Republic

Der Eiserne Vorhang teilte Europa über Jahrzehnte hinweg mitten entzwei. Das verschwundene Dorf Grafenried, auf der tschechischen Seite der bayerisch-böhmischen Grenzregion gelegen und Hauptschauplatz der Geschichte, stellt ein eindrucksvolles Zeugnis der Brutalität dieser Teilung dar.

 

Unter dem Dach der Europäischen Union sind Grenzen innerhalb Europas heutzutage beinahe hinfällig geworden. Auch an der tschechisch-deutschen Grenze ist der Eiserne Vorhang schon lange verschwunden. Aus der eisernen ist eine grüne Grenze geworden, die ohne weiteres überschritten werden kann und grenzüberschreitende Kontakte und Zusammenarbeit ermöglicht.

 

Doch sind die Grenzen in den Köpfen der Menschen ebenfalls verschwunden? Wie waren die Erfahrungen von Menschen, für die ein Grenze Alltag ihres Berufslebens war? Eine Geschichte über die persönlichen Erfahrungen zweier deutscher und eines tschechischen Grenzbeamten.

Po desetiletí dělila Evropu železná opona na dvě části. Zaniklá obec Grafenried ležící na české straně česko-bavorského příhraničního regionu podává působivé svědectví o brutalitě tohoto rozdělení.

 

V Evropské unii jsou dnes hranice přežitkem. Železná opona zmizela i na česko-bavorské hranici. Z železné hranice se stala hranice zelená, přes kterou lze bez obtíží přecházet a která umožňuje přeshraniční kontakty a spolupráci.

 

Zmizely hranice ale i z našich hlav? Jaké zkušenosti s ní mají lidé, pro něž byla součástí každodenního pracovního života?

Na tuto otázku jsme hledali odpověď u českých a německých pohraničníků.