Když byl Jeseník ještě stále Frývaldovem / Als Jeseník Freiwaldau war

Back to the roots - Cesta minulostí / Reise durch die Vergangenheit
Když byl Jeseník ještě stále Frývaldovem / Als Jeseník Freiwaldau war

Zdroj: Státní okresni archiv Jeseník // Bildquelle: Staatsbezirksarchiv Jeseník

Kurt Wilhelm, zaměstnanec bohaté rodiny výrobců Regenhart, píše své manželce, která zůstala v Německu. Popisuje své zkušenosti ve slezském Frývaldově.

Kurt-Wilhelm, ein Angestellter der reichen Fabrikantenfamilie Regenhart, schreibt an seine Frau, die in Deutschland geblieben ist. Er beschreibt ihr seine Erfahrungen im schlesischen Freiwaldau.

                                                                                                Frývaldov, 18.9.1913

Moje milá Anneliese,

posílám Ti nejvřelejší pozdravy z krásného Frývaldova. Jak víš, našel jsem si práci v domě známé rodiny Regenhartů, kteří jsou zde proslulými císařskými a královskými dodavateli nejkvalitnějších damaškových a plátěných tkanin, vyráběnými tisíci zručnými zaměstnanci. Ještě před asi 50 lety císař Franz Josef I. osobně navštívil továrnu na prádlo a damaškové tkalcovství Regenhart & Raymann zde ve Frývaldově. Pobývám spolu s ostatními služebníky zde, v domě zvaný „Bergvilla“, a každý den jsem opět ohromen krásou, kterou architekti vložili do této budovy. Vnější fasáda je zdobena prvky středoevropského baroka a rokoka spolu s doplňujícími secesními prvky. Přes dřevěný portál mohu vejít do vstupní haly, která je vybavena krásným kazetovým stropem. Odtud vede mohutné vnitřní schodiště do horního patra, kde jsou umístěny ložnice a koupelny zdejší rodiny. Naše servisní místnosti jsou dole, stejně jako salony.

O této nádherné vile bych Ti mohl povídat ez konce, ale za zmínku stojí také její okolí. Bergvila Ernsta a Louise Regenhartů je obklopena řadou dalších nádherných budov, z nichž mnohé patří dalším významným osobnostem z firmy Regenhart & Raymann. Obyvatelé hovoří o této čtvrti jako o West-Endu Frývaldova. Je to opravdový skvost této oblasti. Dovedu si představit, že lidé o tomto místě budou mluvit i za 100 let.

S láskou

Tvůj Kurt Wilhelm

                                                                                               Freiwaldau, 18.9.1913

Meine liebe Anneliese,                                                                          

ich sende Dir die herzlichsten Grüße aus dem schönen Freiwaldau. Wie Du weißt, habe ich eine Anstellung im Haus der namhaften Familie Regenhart gefunden, die hier als kaiserliche und königliche Hoflieferanten feinste Leinen- und Damast-Stoffe von tausenden geschickten Mitarbeitern fertigen lassen. Vor rund 50 Jahren besuchte sogar Kaiser Franz Joseph I. höchstpersönlich die Leinen- und Damastweberei Regenhart & Raymann hier in Freiwaldau.

Ich bin mit den anderen Dienstboten in der „Bergvilla“ untergebracht und ich staune immer noch jeden Tag über die Schönheit, die die Architekten in dieses Gebäude gelegt haben. Die Außenfassade ist mit Elementen des mitteleuropäischen Barock und des Rokoko gestaltet. Durch ein hölzernes Portal betritt man die mit einer wunderschönen Kassettendecke ausgestattete Eingangshalle. Von hier führt eine monumentale Innentreppe ins Obergeschoss, wo sich die Schlafzimmer und Bäder für die Herrschaften befinden. Unsere Diensträume sind unten im Erdgeschoss, ebenso wie die Salons.

Du merkst: Ich könnte ewig von dieser wundervollen Villa schwärmen. Doch auch die Umgebung ist erwähnenswert: Die Bergvilla von Ernst und Louise Regenhart ist umgeben von zahlreichen anderen Prachtbauten, viele davon gehören anderen Angehörigen der Fabrikantenfamilien Regenhart und Raymann. Die Einwohner sprechen vom Freiwaldauer West-End. Ein wahres Juwel der gesamten Gegend – ich kann mir gut vorstellen, dass auch in 100 Jahren die Leute noch über diese Gegend sprechen.

In tiefer Liebe

Dein Kurt-Wilhelm

Stadtarchitektin Sara Al-Wahaishi über das West-End