Dům s mnoha příběhy / Das Haus mit vielen Geschichten

Dům s mnoha příběhy / Das Haus mit vielen Geschichten

Knihy vyprávějí příběhy, my vyprávíme o staré městské knihovně v Jeseníku. / Bücher erzählen Geschichten. Wir erzählen die der alten Stadtbibliothek Jeseníks.

Thema: Nationalsozialismus, Krieg, Ortsgeschichte, Grenze, Kunst und Literatur

Region: Tschechische Republik

Dům zde stojí již mnoho let. Každý zná tuto budovu jako starou městskou knihovnu v Jeseníku. Ale zajímá se někdo o její minulost nebo budoucnost? Co se ní stane? Bude prostě jen zapomenuta, nebo obyvatelé Jeseníku z ní dokáží vytvořit dům sloužící obyvatelům města a nazvou ho „Náš dům“?  

Das Haus steht hier schon seit vielen Jahren. Jeder kennt das Gebäude als die alte Stadtbibliothek von Jeseník. Aber gibt es jemanden, der sich für seine Vergangenheit oder seine Zukunft interessiert? Was wird mit dem alten Haus geschehen? Wird es in Vergessenheit geraten, oder machen die Bürger Jeseniks vielleicht daraus ihr Haus und nennen es dann irgendwann „Unser Haus“/„Náš dům“?